Forskning: Cytokin- og leptin-nivåer knyttet til grad av utmattelse hos ME-pasienter

1

Forskere ved Stanford i USA har sett nærmere på hvordan cytokiner og leptiner er knyttet til utmattelses hos ME-pasienter. 

Resultatene finnes i fulltekst hos Journal of Translational Medicine.

Hormonet leptin styrer blant annet følelsen av metthet, og viktig for vektregulering. Hvor mye leptiner man har i kroppen avhenger av mengden fettvev. Leptin kan være involvert i inflammasjon. Cytokiner er også involvert i inflammasjon. De er små proteiner som fungerer som signalmolekyler og produseres av immunforsvaret. Cytokiner produseres ofte som svar på en infeksjon, og stimulerer produksjon og modning av lymfocytter – B-celler og T-celler, og påvirker også andre celletyper som makrofager.

I studien fra Stanford ble det målt nivåer av 51 typer cytokiner og leptin i blodet til 10 ME-pasienter. De tok prøver hver dag i 25 dager. Deltakerne fylte også ut et spørreskjema to ganger om dagen for å få kartlagt dagsform og smertenivå.

Resultatene viste en sammenheng mellom høye leptinverdier og høy grad av utmattelse hos seks deltakere, og en av kontrollene (friske deltakere). Ved å se på leptin- og cytokin-nivåene fant forskerne ut at de kunne fastslå pasientenes dagsform med en sikkerhet på 78%.

Selv om leptinnivåene ikke nødvendigvis var forhøyet hos forsøkspersonene, kunne variasjoner innenfor normalområdet likevel knyttes til variasjoner i utmattelse.

~

Flere studier har etter hvert vist forhøyede nivåer av inflammatoriske faktorer hos ME-pasienter, men det har også vært motstridende funn og man har ikke kommet frem til noen biomarkører. Siden dagsformen til ME-pasienter ofte varierer (et karakteristisk trekk ved sykdommen), er det viktig å gjøre målinger flere dager på rad for å få svar som er representative for pasientgruppen. Det har disse forskerne gjort her, og det gjør studien interessant videre.

Noen vil komme til å kritisere at man igjen har benyttet Fukuda-kriteriene. Disse benyttes ofte i forskningsøyemed, men flere og flere forskere går etter hvert over til Canada-kriteriene eller de nye, internasjonale konsensuskriteriene. Man kan jo håpe at noen vil replikere en slik studie med et strengere kriteriesett.

Forskerne konkluderte med at cytokinene spiller en rolle i sykdomsmekanismene til ME.

We have identified a subset of women with CFS who demonstrate a strong correlation between leptin levels and fatigue severity. Future work should explore both the role of leptin, and of daily cytokine fluctuations in general, in driving CFS disease severity. Ultimately, these analysis techniques may reveal biomarkers for improved diagnosis, and yield new targets for improved treatments.

cytokine (1)

Share.

About Author

1 kommentar

  1. Pingback: Ny oppdatering: | ~ME Nytt~

Leave A Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.