Prosjektbeskrivelse fra Lillestrøm Helseklinikk: Norske ME/CFS-pasienter og retrovirus

1

Read this post in English here!

Mange har fått med seg at legene på Lillestrøm Helseklinikk er i gang med egne forskningsprosjekter i forbindelse med retrovirus og ME/CFS.

Nå har Pasientfora lagt ut prosjektbeskrivelsen for denne studien om gammaretrovirus hos ME/CFS-pasienter. Det er spennende!

Den offisielle tittelen er The Norwegian study of CFS, NO-CFS, Stage 1: Confirmatory stydy for the detection on Gamma-retrovirus related Gene Sequences.

Faglig sterkt prosjektteam

Prosjektleder er Dr. Mette Johnsgaard, daglig leder og lege ved Lillestrøm Helseklinikk. Forøvrig er det et svært sterkt prosjektteam hun har med seg:

  • Professor Ola Didrik Saugstad, Rikshospitalet i Oslo. (Veileder i forskningsstudien)
  • Forsker Prof. Dr. Med Judy Mikovits, leder for Whittemore-Peterson Institute (WPI), Reno i USA.
  • Forsker Dr. Med. Mauro Malnati, gruppeleder for human virologi ved San Raffaele Scientific Institute i Milano i Italia.
  • Forsker og lege Dr. Ingrid Lund, Lillestrøm Helseklinikk
  • Forsker og lege Dr. Sigrid Holterman Holmen, Lillestrøm Helseklinikk.

Prosjektet startet i oktober 2010, og er forventet avsluttet i april 2011. Prosjektet er finansiert av Lillestrøm Helseklinikk og de øvrige deltakende forskningsinstituttene.

Spennende hypotese

Hypotesen de vil undersøke er: «Pasienter med alvorlig, invalidiserende ME/CFS har en pågående MLV-relatert virusinfeksjon som er hovedårsaken til deres sykdom. Nære slektninger kan eller kan ikke også ha en latent retroviral infeksjon. Vi vil se videre på forskjellene mellom alvorlig funksjonhemmede pasienter, nære slektninger og friske kontroller i forekomst av retrovirus

Vi vil også se på markører for immun dysfunksjon inkludert cytokin-profiler, og også deteksjon av antistoffer. Vi tror at det er mulig å finne biomarkører som gjør det mulig å følge sykdommen.

Vi tror at det er mulig at B-cellene fungerer som reservoarer for retrovirus. Dette kan forklare den positive effekten av Rituximab. Modne B-celler som uttrykker CD20 vil dermed måtte bære hovedtyngden av en virusbelastning. Men ettersom umodne B-celler kommer fra stamceller i benmargen eller plasmaceller, vil den økende retrovirale belastningen bidra til økningen i symptomer som kommer til syne etter hvert som effekten av Rituximab avtar over tid.» (Min oversettelse.)

Dette blir jo utrolig interessant å følge med på!

Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Prosjektgodkjenningen kan leses her.

Dr. Johnsgaard sier følgende om bakgrunnen for studien:

ME/CFS er en sykdom med ukjent etiologi som kan medføre uttalte symptomer og varig redusert funksjonsevne samt invaliditet. Dysregulering av immunsystemet er en mulig patogenetisk faktor. Siste året er det publisert to sterke studier som viser en mulig sammenheng mellom Murine Leukemi Virus- relaterte virus og CFS, det er dog fortsatt usikkerhet om funnet er sykdomsspesifikt og relevant. Norge har, i tillegg til en større prevalens av sykdommen, også et stort antall pasienter med CFS, som er ekstremt syke (vesentlig sengeliggende, Karnovsky score 40 eller under).

Vi ønsker å sammenligne funn på disse pasientene imot friske kontroller. I tillegg til å se etter gensekvenser på MLV-relaterte virus vil vi se etter andre karakteristikker i immunsystemets celler som kan gi oss en større forståelse av sykdommen. Studien er svært viktig i forhold til oppstart av eventuelle behandlingsforsøk senere.

Uttalelsen fra Dr. Johnsgaard viser altså at de ikke bare ønsker å se på hvordan MLV-relaterte virus virker inn i forståelsen av ME/CFS, men også at de har en bakenforliggende plan om oppstart av eventuelle behandlingsforsøk. Dette er kunnskap som forhåpenligvis vil komme ikke bare pasientene på LHK, men alle ME/CFS-pasienter til gode! Med biomedisinsk forskning på bordet fra den norske pasientpopulasjonen blir det vanskelig for norske helsemyndigheter å se bort i fra biomedisinske årsaksmekanismer og nødvendig behandling i så måte.

Pasientutvalg

De 29 pasientene som inngår i studien har en kjent ME/CFS-diagnose i henhold til Canada-kriteriene, og et kraftig redusert funksjonsnivå med en Karnofsky-score på 40 eller lavere. Barn under 12 år inngår også i studien.

Det undersøkes også en gruppe friske som har nær kontakt med pasienten (familiemedlemmer m.fl) og en kontrollgruppe med friske som ikke har kontakt med syke. (Tilsammen 33 personer.)

NB! Blodprøvene fra pasientene blir analysert uavhengig av hverandre på laboratorier både i Italia (San Raffaele Scientific Institute) og i USA (WPI).

Les mer!

Hele prosjektbeskrivelsen kan du lese her. (Den skal ligge på leselista mi i alle fall!)

Informasjon som er gitt til deltakerne i prosjektet kan du lese her.

Informasjonen i denne bloggposten er hentet fra Pasientfora. Tusen takk for at de har gjort denne informasjonen tilgjengelig for oss!

Read this post in English here!.

 

 

 

Share.

About Author

1 kommentar

  1. Pingback: Lillestrøm Health Clinic in Norway researching ME/CFS and retroviruses | ~SerendipityCat~

Leave A Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.